Měsíční meditační výzva a proč a jak meditovat

Mediatční video

Pod slovem meditace si můžete představit v podstatě cokoliv – někdo vidí jogína v lotosovém květu, někdo zře sám sebe se zabořenými prsty v záhonku, někdo je ve mžiku mysli rozvalený na pláži, někoho napadne milování se s partnerem, někdo se zasměje ezoterické představě a někdo má úplné prázdno, jelikož nemá ponětí, k čemu sedět, nic nedělat a na nic nemyslet, by mohlo být asi tak dobré. Úplně se mi teď nabízí památná věta Miroslava Donutila z Pelíšků „A komu tím prospějete co?!“

Já vám povím, komu tím prospějete, vždy jenom SOBĚ!

Ve své podstatě se jedná vedle hypnózy o další způsob vědomého zklidnění mysli/mozkové činnosti (mozková činnost já mimochodem měřitelná elektroencefalogramem – EEG) a úplného odstřihnutí myšlenek od okolního světa, od těla a času se zaměřením pozornosti dovnitř, do svých pocitů. Kdybych to měla zjednodušit, meditace je dočasné vypnutí analytické mysli, jejíž přílišná a častá aktivita nám může bránit cítit se dobře a v pohodě tak, jak je nám od přírody dáno.

Není to výmysl, vše je měřitelné

Na základě dostupných informací a studí je již veřejně známo, že mozkové vlny/frekvence jsou proměnlivou aktivitou mozku, měřitelnou pomocí elektroemcefalogramu (EEG), který snímá elektrický obraz hlavy. Tyto vlny jsou rozdělené do několika úrovní dle mozkové aktivity a každá úroveň má specifické rozmezí frekvencí cyklů za sekundu (Hz), které odrážejí stav naší mysli (od snění po bdělý analytický stav mysli). V beta vlnách čtete tyto řádky, v gama vlnách byste pravděpodobně utíkali před nebezpečím a bleskurychle vyhodnocovali situaci, kdežto v klidu, před usnutím přejdete do alfa vln, avšak se vstupem do hlubších spánkových frekvencí theta a delta vln už o sobě nevíte a spíte. Tím se dostávám k dětem, ty dokážou ještě do nějakého věku setrvávat převážně v těchto nižších frekvencích, být současně vzhůru a hrát si. Jsou zároveň velmi sugestibilní a programovatelné, a tak nasávají vše jako houby (pozitivní i bohužel negativní informace, přesvědčení ze strany rodičů a zážitky, které je formují). Dospělý člověk využívá snížených frekvencí během spánku, kdy jeho tělo regeneruje, uzdravuje se a sní. Jenže ty malé potvůrky se v těchto vlnách pohybují i v bdělém stavu, umí tak výborně používat fantazii, představivost a dobíjejí energii přímo před očima rodičů (kdo je rodič nebo pracuje s malými dětmi, určitě ví, o čem mluvím 😉). To je také důkaz toho, že naše analytická mysl (přílišné přemýšlení, stres podpořený koloběhem myšlenek….) vyčerpává, kdežto klidná mysl (meditace, spánek, relax..…) energeticky nabíjí.

Níže přikládám tabulku od nejnižších frekvencí k nejvyšším, kde je krásně znázorněno, v jakém věku, jaké vlny přetrvávají. Dále si můžete všimnout, že je opravdu zapotřebí zklidnit mysl a odprosit se od analytického přemýšlení, aby se tělo dostalo do tzv. meditativního stavu a mohlo tak načerpávat energii a regenerovat.

Meditace zvyšuje práh bolesti a snižuje úzkosti a deprese – co víc si přát?

Je doba, jaká je, a tak mohu-li vypíchnout asi největší benefity meditace, ze kterých můžeme těžit tady a teď, pak jsou to dvě věci – meditace zvyšuje práh bolesti a tím pomáhá člověku se s bolestí umět lépe sžít/přijmout ji, a celkově zlepšuje psychický stav. Co víc si přát? Teď už víte, proč na závěr každého našeho tréninku zklidňujeme mysl, zhluboka dýcháme a více než BEZVÝZAMNÉ (a bohužel v mnoha fitness programech stále zbytečně přebývající) protahovaní se zaměřujeme na zklidnění organismu. Tím pomáháme tělu regenerovat, aby tolik nebolelo a my se cítili po cvičení jako znovuzrození. Naštěstí se už objevila řada studií, které prokazují výhody pravidelného meditovaní. Např. tato studie z roku 2011 poukazuje na to, že pravidelná meditace pozitivně ovlivňuje smyslový zážitek jedince a tím snižuje jeho subjektivní vnímání bolesti. A tato metaanlýza z roku 2014, sice nedokazuje pozitivní účinky meditace na kvalitu spánku, stravovacích návyků či váhového úbytku, nicméně prokazuje mírný, pozitivní vliv na úzkosti, deprese a bolest – to je skvělá zpráva!!!

Opičí mysl se nedá zkrotit silou, lze ji zklidnit trpělivostí a zaměřením své pozornosti do sebe

Účinnější, dostupnější (vedle hypnózy a duchovního přístupu k životu) a současně náročnější umění dočasného odříznutí se od světa jsem zatím nepoznala. Vzhledem k našemu hektickému životnímu stylu, kdy nám po většinu času jede hlava na plné obrátky (tzv. opičí mysl), není divu, že tuto dovednost je třeba vědomě trénovat. Po necelých 4 letech nepravidelného a rokem téměř každodenního meditování se řadím mezi „meditující v plínkách“ a definitivně mám, co v této oblasti ještě objevovat! Stejně jako u cvičení, tak i při zdokonalování meditačních schopností platí, že je nezbytné tuto (ne)činnost pravidelně opakovat, nacvičovat, opakovat, nacvičovat, a tak pořád dokola, až se někdy, někde, něco pohne a přijde první aha moment, pak snad i druhý, třetí….a pak možná přijde něco neočekávaného. V tomto ohledu nehledejte zkratky, ty u meditace neexistují!!!! (kdybych mohla, dám u této věty vykřičníků milion ;)) Tělo vám leccos odpustí, ale hlava, hlava ta ne! Ostatně někomu půjde meditace snáze a někomu hůře. Stejně tak se mohou střídat dny, kdy to jde jakoby samo, se dny, kdy zamrznete na stejném výchozím bodě – velmi totiž záleží, kde se zrovna nacházíme, zda máme pohodovější nebo stresující období/den a jak moc jsme v meditaci TRÉNOVANÍ. Ano, trénink dělá mistra, a to platí v meditaci na 100%. Mysl se nedá zkrotit silou, lze ji zklidnit trpělivostí, zaměřením své pozornosti dovnitř a neustálím nacvičováním obojího.

Umění se soustředit

Pozornost zaměřená dovnitř doslova rozbíjí opičí mysl (mysl cestující milión kilometrů v hodině) tím, že se zapíná centrum dorzolaterální prefrontální kůry v mozku, která nás odlišuje od zvířat a je součástí centra soustředění. Nasměrování pozornosti dovnitř tedy dosáhneme soustředěním se. Je tedy jasné, že umění se soustředit se během meditace jejím opakováním zdokonaluje. Jde o to, že se nikdy nelze soustředit na 2 věci na jednou. Zkuste to! Buď se vám mohou honit hlavou nechtěné myšlenky typu, jaké povinnosti vás čekají, nebo budou čekat, kdo vás zklamal, nebo naštval a tak podobně (prostě takové ty věci, co nemáme ani pod kontrolou), nebo můžete cíleně myslet na hezké věci. Bohužel tak nějak má většina z nás paradox v hlavě, že z 10 věcí, které se v našem životě odvíjí skvěle, myslíme stále dokola na tu jednu, která nefunguje. A to se dá řešit buď duchovním přístupem k životu, nebo odpoutáním pozornosti od nechtěných myšlenek a zklidněním mysli – tedy meditací. Během meditace se doslova rozsvítí místa v mozku, kde sídlí soucit, tudíž strach ani obavy nemohou být v tu samou chvíli na místě. To prostě nejde! Zkuste si to!!!!!

A kdo tvrdí, že zaměřit svou pozornost dovnitř je těžké, zkuste si vzpomenout, kdy jste se naposledy koukali „do blba“. Tento přirozený způsob, kterým mozek sám sebe na chvilku intuitivně vypne od běžných myšlenek, jste jistě všichni zažili a trval tak dlouho, dokud jste ho nerozbili zažitými myšlenkovými pochody. Bohužel dnes takovým intuitivním chvílím často nepřikládáme význam, přitom i pár vteřin vypnutí se od běžných stresorů má blahodárné účinky – to znamená, že i pár sekund, kdy udržíte soustředěnou pozornost mimo své běžné myšlenky, může být skvělým a prospěšným začátkem.

Teorie je jedna věc, bez praxe však nikdy nemůžete udělat svůj vlastní závěr

Když chceme transformovat své tělo, cvičení můžeme jednoduše nahradit zásahem šikovného estetického chirurga (proč by ne, nabízí to věda a takové možnosti můžeme svobodně využít, budeme-li chtít). U meditace je srovnatelným řešením polykání „happy“ pilulek (proč by ne, nabízí to věda a takové možnosti můžeme svobodně využít, budeme-li chtít). Ani by mě nenapadlo vás obtěžovat otázkou, zda meditovat či nikoliv, spíše se chci zeptat, zda je pro člověka ta snazší cesta vždy ta správná? Bez praxe si však nikdy nemůžeme relevantně odpovědět.

Jak v meditaci postupovat a samotnou meditaci najdete ve videu níže, nebo můžete využít i populárních aplikací jako je Headspace app a Calm app. Dokonce i Netflix nově nabízí velkého průvodce meditací – 8 dílnou minisérii, kde si můžete v každém díle vyzkoušet pár vteřin řízené meditace. Možností, jak proniknout do tajů meditace, je tedy stále více. Věřím, že si najdete tu svou, která bude vyhovovat právě vám. Každý jsme tak jiný a každému vyhovuje trochu jiný přístup, ale cíl je vždy stejný – zklidnit mysl do meditativního stavu a odstřihnout se od běžných myšlenek.

Postup

  • Pohodlně seďte nebo ležte (ležet můžete v případě, že nemáte tendence usínat)
  • V dané pozici se snažte mít páteř napřímenou
  • Počítejte s tím, že mysl se bude toulat (jedná se o překážku, která je úplně běžná)
  • Proto je vhodné si zvolit bod vašeho zaměření pozornosti k nenásilnému odstranění této překážky – můžete sledovat mihotající se plamínek, tekoucí vodu, nebo můžete poslouchat svist větru, zpěv ptáků, meditační hudbu, tikot hodin, zvuk ventilátoru nebo svůj vlastní dech, také můžete zapojit svůj čich a nasávat vůni vonné svíčky, tyčinky
  • Kdykoliv pocítíte, že se vaše mysl toulá a myšlenky se vynořují, nenásilně je nechte odejít tak, že svou pozornost zaměříte na jednu libovolnou možnost odstranění překážky (nejčastěji to bývá vlastní dech)
  • Znovu opakuji, nebojujte s myšlenkami, jen je pozorujte a zaměřujte pozornost na uvolnění překážky, tím je necháte nenásilně odejít
  • Netlačte na pilu a odevzdejte se trpělivosti v přítomném okamžiku

Někdo nechává věci jen tak plynout, jiný rád vyhodnocuje a zapisuje – každý jsme jiný a je to tak v pořádku. Pro všechny, kdo se vyžívají ve vyhodnocování výsledků a v zápiscích, tu mám měsíční výzvu, kde si můžete zapisovat své bezprostřední pocity po meditaci. V zápiscích je možné zaznamenávat celkový stav ve dnech, kdy meditujete. Postupem doby, dle svých zápisků a pocitů si sami udělejte závěr, co vám meditace přinesla. Víc jak 20 minut denně meditovat není nutné, jde více o pravidelnost a získávání meditačních dovedností, proto končíme 20 minutami, ve kterých můžete pokračovat i po ukončení výzvy.

Vaše Maruška