Afirmace na každý týden

Vše se dá vytrénovat!

Naše těla pravidelným cvičením 100% trénujeme a zdokonalujeme. Tím zjišťujeme, jak skvěle naše tělo může vypadat a fungovat, co na něm lze ještě vylepšit, kam jsme se za tu dobu posunuli a také se tím učíme lépe vnímat a chápat zpětnou tělesnou vazbu. Cokoliv nového se učíme, se na začátku zdá býti náročné, a člověk se může jen domnívat, co nového mu to přinese. V počátku je třeba se soustředit na milión věcí najednou a danou dovednost teprve utvářet. S pravidelným nácvikem se vše tak nějak začne zautomatizovávat (dovednost se dostává do podvědomí) a člověk je po nějaké době neustálého opakování schopen vše provádět bez zbytečného přemýšlení. Je to trénink něčeho, co si chceme osvojit, a platí to pro jakoukoliv dovednost – cvičení, příprava zdravého jídla i smýšlení o sobě apod.

Mocná síla podvědomí

I když si totiž myslíme, že vše, čeho jsme doposud dosáhli, nebo toužíme dosáhnout, vychází z vědomé mysli, opak je pravdou. Neurověda dnes už ví, že vědomá mysl má vše pod kontrolou z pouhých 5% a ukazuje se, že dovednosti a programy přenesené do podvědomé mysli utvářejí 95% i více našich životních zkušeností (článek Mysteries of mind by Marianne Szegedy-Maszak). A tak nám nezbývá nic jiného než neustálým opakováním něčeho, co si chceme osvojit, to něco dostat z vědomí do podvědomí a ovlivnit tak své chování i vizuální stránku. Pravidelný cvičením se naučíme lépe ovládat tělo a ovlivníme i jeho vzhled. Sbíráním informací o tom, co jíst, vařením, konzumací vhodných potravin i vírou v daný jídelníček, také ovlivníme tělo. O tom, zda nám to vydrží a nevzdáme se, zda si věříme a nenecháme se nikým a ničím odradit, už rozhoduje naše podvědomí. Když se naučíme podvědomí programovat tím správným směrem, pak máme vyhráno.

Vše se vším souvisí

Naše tělo není jen stroj, který se dá vypnout a zapnout, ale je řízen našimi myšlenkovými pochody, jež ovlivňují naše zdraví, energii, fyzickou pohodu, trávení, jak vypadáme a další. Kolikrát je člověk varován před stresem? A proč? Protože ve stresu zrovna moc pozitivně nesmýšlíme, často nás to unaví natolik, že to má neblahý vliv na naší tělesnou schránku. Není překvapením, že profesor medicíny Herbert Benson z lékařské fakulty Harvardovy univerzity , zabývající se psychosomatikou, došel k závěru, že stres je příčinou 90% všech návštěv v ordinacích lékařů (kniha: Moc a biologie víry v uzdravení, autor Dr. Herbert Benson ). A právě jako jakákoliv jiná dovednost, i naše mysl, zda se cítíme v pohodě a smýšlení o sobě se dá vytrénovat. A průběh bývá stejný. Začátky bývají těžší, je třeba jim věnovat více času, je třeba vše neustále dokola opakovat, a až po nějaké době lze vyhodnotit, kam se člověk posunul a co se naučil. Až teprve časem, se vše zjednoduší, jelikož se z vědomého praktikování určité dovednosti stane zvyk, který se přesune do povědomí a tento zvyk pak řídí naše automatické reakce, myšlení a chování. Ke změně životního stylu samozřejmě přispívá pohyb i zdravý jídelníček (což je také nějaké forma zvyku), jelikož v obou případech to blahodárně ovlivňuje tělo, nelze však opomíjet mysl. Mysl i tělo jedno jsou. Jedno bez druhého nemůže fungovat! Naše tělo, naše pocity, zdraví, vnitřní energie i to, jak vypadáme, se dá ovlivnit tím, co do něj vložíme, pohybem a myslí. To vše následně v těle rozdmýchá kaskádu pochodů, které se na nás projeví. Jak? Záleží na tom, co jíme, zda se hýbeme a jak o sobě smýšlíme. Vše se dá ovlivnit a vytrénovat!

Zázračné afirmace

Na webu mám tréninky i výživové výzvy, a práce s myslí tím doplní celek, který by nebyl úplný. Z tohoto důvodu nás budu každé pondělí zásobovat týdenními pozitivními afirmacemi (1. afirmaci vytavuji s předstihem, abyste měli představu, co vás bude čekat 😉 ), které se v podstatě stanou součástí našich VIP cvičebních plánů. Každý týden tak budeme moci pracovat nejen na svém těle, ale zaměříme se i na určité téma v oblasti myšlení, které můžeme také zdokonalit. Afirmace jsou jednou z nejčastěji používaných technik, jak přeprogramovat své podvědomí a cítit se skvěle. Musí být pozitivně formulovány v přítomném čase, aby mohly vyvolávat příjemné pocity a mysl nesklouzávala k jejich opaku. Např. „Nemám chuť na sladké“ je špatná forma afirmace, jelikož zahrnuje slovo NE a SLADKÉ, jež nám tak akorát pomůže k tomu, abychom si sladkosti více a více představovali a toužili po nich. V hlavě není prostor pro 2 protichůdné myšlenky, a tak ideální afirmace pro zahnání chuti na sladké je „Jsem dokonale syt/a“, nebo „Mám chuť na jablko“ apod. V našich afirmacích se budu více zaměřovat na méně konkrétní věci, ale vy si je budete vždy moci poupravit dle svých představ. Navíc časem poznáte jejich až zázračnou sílu a budete schopni si tvořit své vlastní. Také se vždy zaměřím na něco, co lze aplikovat do života i do změny životního stylu, aby to zapadalo do celkového konceptu Rutiny. Věřte, že jakékoliv nově osvojené pozitivní smýšlení se na těle projeví jen v dobrém!

Vaše Maruška