Protažení celé tělo

Protahovací sestava

bez_pomucek

Protažení (16 min)

  1. cvik (2 min) bedro-kyčlo-stehenní sval + následná „modlící“ rotace (pravá noha vpřed)
  2. cvik (2 min) bedro-kyčlo-stehenní sval + následná „modlící“ rotace (levá noha vpřed)
  3. cvik (2 min) protažení prsou v záklonu
  4. cvik (2 min) rotace vsedě (pravá noha pokrčená)
  5. cvik (2 min) rotace vsedě (levá noha pokrčená)
  6. cvik (2 min) střecha s protažením lýtka
  7. cvik (2 min) protažení hýždí s nohama v 90°úhlu
  8. cvik (2 min) protažení hýždí s nohama v 90°úhlu (druhá strana)
Vaše Maruška