Klouzavé protažení horních partií

Protažení (10 min)

  1. cvik (3 min) 3D klouzání vkleče
  2. cvik (3 min) 3D klouzání vkleče (druhá paže)
  3. cvik (4 min) oblouky paží vleže

Protahovací sestava

Vaše Maruška