Vývojová sestava #1

Sestava včetně přípravy na trénink

zidlejoga_bloky

Dodržujte správnou techniku cviků

Přípravná část (4 min)

  1. cvik – (2 min / 30 sek volno) dýchání ve 3 měsíční pozici s nohama na židli
  2. cvik – (1 min : 30 sek) 3 měsíční pozice na břiše

Cvičební část (16 min)

2x dokola následující cviky

  1. cvik – (55 sek / 25 sek volno) 3 měsíční pozice na břiše se střídavým krčením nohy
  2. cvik – (25 sek) 90° pokládání 1 končetiny ve 3 měsíční pozici
  3. cvik – (25 sek / 25 sek volno) 90° pokládání 1 končetiny ve 3 měsíční pozici (druhá končetina)
  4. cvik – (35 sek / 15 sek volno) střídavé zvedání paže na 4
  5. cvik – (40 sek / 25 sek volno) nadzdvih kolen a kolébání vzad na 4
  6. cvik – (45 sek / 20 sek volno) nízký boční sed se zdvihem kolene
  7. cvik – (45 sek / 20 sek volno) nízký boční sed se zdvihem kolene (druhá strana)
  8. cvik – (50 sek / 25 sek volno) hluboký dřep

Protažení není potřeba

K zapisování a zaznamenávání VAŠÍ PROMĚNY je tu VÁŠ OSOBNÍ PROFIL

Vaše Maruška